Millised on sinu õigused vabatahtlikuna?

Igaühel on õigus kandideerida vabatahtlikuks ja tema kandidatuuri kaalumisele ilma diskrimineerimiseta. Teatud juhtudel võidakse vabatahtlike suhtes kohaldada valikukriteeriume, nagu vanuse või koolituse tingimused, mis on seotud tehtava vabatahtliku töö eripäraga.

Vabatahtlikku tööd tehes on sul õigus oma inimõiguste täielikule kaitsele.

Vabatahtlikuna on sul õigus:

  • saada teavet täidetavate ülesannete kohta enne töö alustamist
  • ohututele töötingimustele, mis ei kahjusta tervist
  • paluda kinnitust, mis toob välja vabatahtliku töö sooritamise ja kestuse
  • keelduda vabatahtlikust tööst, kui see ei vasta su oskustele või kui töö ei ole sulle aktsepteeritav
  • lõpetada viivitamata õigussuhe vabatahtliku töö korraldajaga, kui sul on selleks oluline põhjus

oluline Kui sinu tehtavat tööd teeks muidu palgaline töötaja, on su vabatahtliku töö vastuvõtmine ilma tasuta ebaseaduslik.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

inimõigusi. Näiteks kui sind diskrimineeritakse kandideerimise või töö ajal, näiteks kui sul keelatakse töö tegemine su rahvuse või etnilise kuuluvuse tõttu, võidakse rikkuda su õigust mitte olla diskrimineeritud. Kui vabatahtliku töö korraldaja ei järgi ohutute töötingimuste nõudeid ja sulle tehakse kahju, võib olla rikutud su õigust elule. Lisaks, kui oled sunnitud tegema tööd, on see sunniviisilise töötamise keelu rikkumine.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023