Euroopa kodanikualgatus

Kui soovid, et Euroopa Liit teatud küsimuses tegutseks, on võimalik seda saavutada Euroopa kodanikualgatuse kaudu.

Euroopa kodanikualgatus on tööriist, mis võimaldab avalikkusel kutsuda Euroopa Komisjoni üles algatama õigusakte või muid meetmeid oma pädevusvaldkondades. Algatust peab toetama vähemalt miljon Euroopa Liidu kodanikku.

Mida pead tegema, et käivitada Euroopa kodanikualgatust?

Oma algatuse toetamiseks allkirjade kogumise alustamiseks pead esmalt:

  • looma korraldajate rühma, kuhu kuulub vähemalt seitse Euroopa Liidu kodanikku, kes elavad vähemalt seitsmes eri Euroopa Liidu riigis ja on valimisõiguslikud, et hääletada oma liikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel
  • esitama Euroopa Komisjonile taotlus algatuse registreerimiseks

Kui su algatus on registreeritud, saad määrata kuupäeva, millal hakkad allkirju koguma.

Mis nõuetele peab su algatus vastama?

Su algatus peab vastama mitmele nõudele:

  • see peab olema allkirjastatud vähemalt ühe miljoni kehtiva allkirjaga
  • sellele peavad alla kirjutama vähemalt seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud (samuti on kindlaks määratud minimaalne allakirjutanute arv igas liikmesriigis)

Eestis korraldab Euroopa kodanikualgatuse allkirjade kontrollimist Siseministeerium, mistõttu tuleb kodanikualgatuse korraldajatel pärast vajalike toetusallkirjade kogumist esitada need Siseministeeriumile kontrollimiseks, paberkandjal või veebis. Euroopa Komisjon on loonud kesksüsteemi toetusavalduste veebis kogumiseks.

Mis saab pärast miljoni allkirja kogumist?

Kui oled jõudnud miljoni allkirjani:

  • kuu aja jooksul kohtuvad sinuga Euroopa Liidu esindajad
  • kolme kuu jooksul kutsutakse sind Euroopa Parlamenti, kus pead avalikul kuulamisel oma algatust selgitama
  • kuue kuu jooksul esitab Euroopa Komisjon sulle ametliku vastuse, mis sisaldab põhjendusi, miks otsustati su algatust toetada või mitte toetada

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023