Sul on õigus kaevata, kui leiad, et sinu osalemist vabaühendustes või erakondades on ebaseaduslikult piiratud.

Tsiviilkohtumenetlus

Kui su erakonda või vabaühendust on keeldutud registreerimast mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, saad vastava otsuse vaidlustada registrit pidava Tartu Maakohtu kaudu vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule. Kui sa ei ole maakohtu otsusega rahul, võid maakohtu otsuse edasi kaevata ringkonnakohtusse ja seejärel Riigikohtusse.

Kaebused rahvusvahelistele inimõiguste institutsioonidele

Kui leiad, et Eesti institutsioonid või kohtud ei ole sinu õiguste rikkumist heastanud, võid esitada kaebuse rahvusvahelistele ja Euroopa institutsioonidele, näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtule või ÜRO Inimõiguste Komiteele.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023