Avalikud koosolekud on rahumeelse kogunemise vorm, mille eesmärk on ideede ja arvamuste avaldamine ning mida kaitseb põhiseadus.

Mis on avalik koosolek?

Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. See võib olla demonstratsioon, miiting, pikett, usuüritus, rongkäik või muu meeleavaldus korraldatud vabas õhus väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas.

Avalike koosolekute läbiviimise õigus ei ole piiramatu. Teatud juhtudel peab avaliku koosoleku korraldaja teavitama politseid koosoleku toimumisest. Koosoleku rahumeelse läbiviimise eest vastutab avaliku koosoleku korraldaja. Seadus paneb koosoleku korraldajale kohustusi, mille täitmata jätmine võib kaasa tuua politsei sekkumise.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse, kuidas rahumeelseid kogunemisi seaduslikult korraldada ning milliseid piiranguid riik võib inimõiguste nõuetest lähtudes kehtestada.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023