Streigid on seaduslik viis kaitsta töötajate nõudmisi, näiteks seoses töötingimuste, palgataseme või töökohtade kärpimisega.

Streik on kollektiivse töötüli lahendamise vahend, mille käigus ettevõtte töötajad või töötajate rühm katkestab vabatahtlikult täielikult või osaliselt töö tegemise, et saavutada nõuete täitmine. Streik on lõplik vahend eesmärgi saavutamiseks ja see on lubatud ainult siis, kui läbirääkimistel ei ole jõutud kokkuleppele.

Streigiõigus ei ole piiramatu ja on lubatud ainult teatud juhtudel, järgides teatud korda.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse, kuidas seaduslikult streike korraldada ja milliseid piiranguid riik võib inimõiguste nõuetest lähtudes kehtestada.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023