Valimised on ametlik protsess, mille käigus valitakse isikuid riigiametisse. Valimised on vahend demokraatia teostamiseks esindajate kaudu, mitte nagu otsedemokraatia, mille puhul kodanike rühmad teevad poliitilisi otsuseid ise. Samuti võimaldavad valimised valijatel panna valitud esindajad vastutama nende töö eest riigiametis.

Vabad ja ausad valimised on demokraatia võti. Et valimisi pidada vabaks, peavad need vastama teatud kriteeriumidele. Õigus vabadele valimistele on piiratud seadusandliku kogu valimisega ega laiene näiteks rahvahääletustele.

Eestis toimuvad regulaarselt kolme sorti valimised. Need on parlamendi (Riigikogu) valimised, kohalikud (kohaliku omavalitsuse volikogu) valimised ja Euroopa Parlamendi valimised.

Riigikogu valimised

Riigikogu valimiste läbiviimise viis ja kord on ette nähtud Riigikogu valimise seadusega. Riigikogu valimised toimuvad kord nelja aasta jooksul.

Kohalikud valimised

Kohalikud valimised toimuvad samuti kord nelja aasta jooksul ja neid reguleerib kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus.

European Parliamendi valimised

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad kord viie aasta jooksul ja neid reguleerib Euroopa Parlamendi valimise seadus.

Igal vähemalt 18-aastasel Euroopa Liidu kodanikul on õigus hääletada Euroopa Parlamendi valimistel ning teises Euroopa Liidu liikmesriigis elavatel isikutel on õigus hääletada vastava liikmesriigi valimistel (eeldusel, et neil on õigus hääletada oma liikmesriigis).

Hääleõiguse võimaldamine

Seadus kaitseb igaühe õigust kasutada oma hääleõigust. See hõlmab puudega või haigeid inimesi, samuti isikuid, kes hooldavad puudega või haigeid inimesi. Kodus või haiglas hääletamise kord on ette nähtud vastavaid valimisi reguleeriva seadusega.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sind on otseselt või kaudselt takistatud hääletamast, sealhulgas kui su vajadust hääletada kodus või haiglas ei ole seadusega kooskõlas võimaldatud või kui valimised ise ei ole õiglased, siis sinu hääleõigust ja üldisemalt sinu õigust vabadele valimistele võib olla rikutud.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023