Rahvahääletus on avalik hääletus, mille käigus valijad otsustavad püstitatud küsimuse/küsimuste üle. Rahvahääletused on demokraatia üks otsesemaid vorme ja võivad seetõttu peegeldada kodanikuosalust suuremal määral kui vähem otsesed vormid.

Seadusega on tavapärane ette näha rida seadusandlikke tegevusi, nagu näiteks põhiseaduse muudatused, mis tuleb alati suunata rahvahääletusele. Teine levinum viis rahvahääletuse algatamiseks on rahvaalgatus, mille kaudu teatud arv valijaid esitab avalduse rahvahääletusele, et otsustada kavandatava seaduse või põhiseaduse muudatuse üle. Selline algatus võib olla otsene, mis tähendab, et seadusandlik ettepanek esitatakse otse rahvahääletusele, või kaudne, mis tähendab, et ettepanek esitatakse kõigepealt seadusandjale. Eestis on võimalik rahvaalgatusi esitada Riigikogule.

Eesti põhiseaduse järgi saab põhiseaduse I ja XV peatükki muuta ainult rahvahääletusel. Põhiseaduse teisi osi saab muuta seadusega, mis on vastu võetud kas rahvahääletusel; Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt; Riigikogu poolt kiireloomulisena. Lisaks on Riigikogul õigus panna seaduseelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele.

Eesti põhiseaduse kohaselt ei saa rahvahääletusele panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi. Seadus ei näe ette kohalike (omavalitsuse tasandi) rahvahääletuste korraldamise võimalust.

Põhiseadus näeb ette, et rahva otsus tehakse hääletamisest osavõtnute häälteenamusega. Kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälte enamust, kuulutab Vabariigi President välja Riigikogu erakorralised valimised.

Rahvahääletuse korraldamise korda reguleerib rahvahääletuse seadus.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sind on otseselt või kaudselt takistatud hääletamast, sealhulgas kui su vajadust hääletada kodus või haiglas ei ole seadusega kooskõlas võimaldatud või kui rahvahääletus ise ei ole õiglane, siis sinu hääleõigust ja üldisemalt sinu õigust vabadele valimistele võib olla rikutud.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023