Kas sul on õigus suhelda muu maailmaga?

Kui sind kinni peetakse, on sul endiselt õigus suhelda muu maailmaga. Muidugi on see õigus ja võimalused suhelda piiratud, kuid neid ei tohi täielikult keelata.

Sul on järgmised õigused seoses suhtlemisega:

  • teavitada oma perekonda või teisi sugulasi sinu kinnipidamisest;
  • suhelda oma riigi konsulaartöötajaga;
  • kohtuda oma pere või sugulastega;
  • kohtuda ametivõimude ja rahvusvaheliste ning valitsusväliste organisatsioonide esindajatega;
  • saada kirju ja pakke;
  • pidada kirjavahetust riigiasutustega, oma kaitsjaga, vaimulike ja oma riigi konsulaartöötajatega;
  • kasutada kinnipidamiskeskuses avalikku telefoni.

Võid lugeda rohkem oma õiguste ja suhtluskorra kohta väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadusest ning kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskirjast.

Milliseid inimõigusrikkumisi võib esineda?

Sinu õigust suhtlemisele võib piirata vaid seadusega lubatud olukordades. Enamgi, piirangut võib kehtestada vaid peale individuaalset hinnangut sinu olukorrast ja see ei tohi piirata sinu õigust rohkem kui vaja. Vastasel juhul võib selle tagajärjeks olla sinu eraelu puutumatuse ja perekonnaõiguse rikkumine.

Näiteks ei tohi kunagi kontrollida ega avada sinu suhtlust riiklike ja rahvusvaheliste inimõiguste institutsioonidega, sinu advokaadi, kohtu ja diplomaatilise teenistusega. Kui oled saanud paki, võib seda kontrollida vaid sinu juuresolekul. Administratsioon võib organiseerida sinu kohtumisi perekonnaga vastavalt kinnipidamiskoha ajakavale, kuid kohtumisi ei või täielikult või korduvalt keelata.

Juhtkonna iga otsus piirata sinu õigust suhelda peab põhinema mõjuval põhjusel ja sulle tuleb anda võimalus neid edasi kaevata kõrgema võimu ees. Lisainformatsiooniks vaata teatmiku osa kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 01/03/2017