Euroopa Inimõiguste Kohus saab:

1. Läbi vaadata sinu avaldust võimaliku inimõiguse rikkumise kohta

Ta võib seda teha riikides, mis on allkirjastanud Euroopa inimõiguste konventsiooni. Eesti on nende riikide seas.

2. Nõuda, et riik mõistab sulle välja hüvituse

Kui sinu avaldus vastu võetakse, saab kohus kindlaks teha, kas Eesti riigi ametnikud on rikkunud sinu inimõigusi. Kui kohus otsustab, et sinu õigusi on rikutud ja sa oled taotlenud hüvitust, võib kohus nõuda, et riik mõistab sulle välja hüvituse (tavaliselt kindla rahasumma). Riik peab kohtu otsuseid täitma. 

Selleks, et hüvitust saada, pead seda taotlema. On kahte liiki kahjutasusid, mille hüvitamist võid küsida:

varaline kahju (või rahaline kahju)

Raha või muu väärtusliku omandi kaotus. Varalise kahju puhul tuleb kindlaks teha kaotatud omandi või rahasumma väärtus.

moraalne kahju (või mitterahaline kahju)

Inimõiguse rikkumisest põhjustatud vaimsed kannatused. Moraalse kahju korral võid märkida ära rahasumma, mida soovid saada, kuid lõpliku otsuse hüvituse suuruse kohta teeb kohus.

Euroopa Inimõiguste Kohus ei saa:

Kohus saab täide viia vaid neid ülesandeid, mis talle on lubatud Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Rahvusvahelise kohtuna on tal väga spetsiifilised funktsioonid ja tal ei ole samasugust võimu kui Eesti kõrgema astme kohtutel. Seega ei saa ta:

  • vaadata läbi kaebusi eraettevõtete ja isikute kohta
  • tühistata või muuta kohtute või riigiasutuste otsuseid
  • uuesti läbi vaadata tõendeid riiklike kohtute asjades
  • karistada riigiametnikke või eraisikuid
  • läbi vaadata kaebusi Euroopa Liidu õiguse rikkumiste kohta
  • tühistada või muuta Eesti seadusi

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024