Sinu avalduse täielik läbivaatamine, kaasa arvatud Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus, võib võtta aega mitu aastat.

Menetlusse võtmine

Kui kohus on sinu algse avalduse kätte saanud, vaatab ta kas avaldus on täielik ja kas olulisi dokumente või informatsiooni puudub. See võib aega võtta kuni 1-2 kuud. 

  • Kui kohus ei vaja lisainformatsiooni ja sinu avaldus on täielik, lisatakse see nimekirja ja vaadatakse läbi kui selle kord saabub. Sellest ei pruugita sulle teada anda
  • Kui sinu avaldus ei ole täielik ja pead saatma lisadokumente, saadab kohus sulle kirja, andes teada mis sorti informatsioon on puudu ja et sinu avaldus ei ole menetlusse võetud. Kui nii juhtub, pead uuesti saatma kogu avalduse, kaasa arvatud puuduva informatsiooni

Vastuvõetavus

Kui sinu avaldus on menetlusse võetud, pannakse see nimekirja ja vaadatakse läbi kui selle kord saabub. Sellest ei pruugi kohus sulle teada anda.

Kui kohus vaatab läbi sinu avaldust ja otsustab, et üks või enam vastuvõetavuse kriteeriumitest ei ole täidetud, saad kohtult kirja umbkaudu aasta hiljem, et sinu avaldus on tagasi lükatud.

Täiendav uurimine

Kui sinu avaldus on vastuvõetav, võib sinu asja läbivaatamine aega võtta 6-7 aastat. Kohus seab prioriteediks teatud kategooriasse kuuluvad asjad, mida ta peab kiireloomuliseks. Näiteks, asjad, mis puudutavad laste õigusi või menetluses olevaid väljaandmisasju, mis võivad avaldaja elu või tervist potentsiaalselt ohustada.

Kui kohus vaatab sinu avaldust läbi, küsib ta Eesti valitsuselt vastust sinu kaebustele. Kohus võib paluda sul ka esitada lisatähelepanekuid ja informatsiooni.

Kohus vaatab tavaliselt asju läbi kirjaliku menetluse käigus, mis tähendab, et sa ei pea Strasbourgi kohale sõitma. Erakorralistel juhtudel võib kohus otsustada pidada suulist arutamist. Sellisel juhul antakse sulle arutamise kohta teada.

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019