Õiguslik alus isikute varjatud videojälgimiseks või pealtkuulamiseks eraruumis tuleneb kriminaalmeentluse seadustikust või julgeolekuasutuste seadusest.  

Isiku, asja või paikkonna varjatud jälgimiseks, võrdlusmaterjali varjatud kogumise käigus saadud teave vajaduse korral video- või helisalvestatakse. Videojälgimine ning pealtkuulamine toimuvad seaduses ettenähtud juhtudel eeluurimiskohtuniku loal.

Milliseid põhiõigusi võidakse riivata?

Videojälgimine ning pealtkuulamine riivavad sinu õigust privaatsusele, kuna sinu kujutis, hääl ja sõnad salvestatakse. Selline jälgimine ei võimalda sind mitte ainult tuvastada, vaid puudutab ka otseselt su vestluste ja tegevuste sisu. Ainult õigusvastaselt läbi viidud jälitustegevus aga kujutab endast privaatsuse õiguse rikkumist. 

Kas jälitustoimingud on läbi viidud õiguspäraselt?

Hindamaks, kas jälitustoiminguid on läbi viidud õiguspäraselt ja kas su õigus privaatsusele on sealjuures piisavalt kaitstud, tuleks vastata allpool toodud küsimustele. Kui vastad mõnele neist negatiivselt, siis on tõenäoliselt su õigusi rikutud. Sellisel juhul on sul õigus esitada kaebus. Kaebuse esitamise korra kohta võid täpsemalt lugeda peatükist, kuidas esitada kaebust.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019