Kuidas kaevata seadusliku regulatsiooni üle, mis ei kaitse piisavalt sinu privaatsust?

Õigusnormid peavad olema piisavalt selged ja üksikasjalikud, et anda sulle piisav arusaam olukorrast ja tingimustest, mil puhul ametivõimud võivad sekkuda sinu eraelu õigusesse uurimis- ja operatiivtoimingute puhul. Lisaks peavad seaduses olema sätestatud tõhusad meetmed potentsiaalse andmete kuritarvitamise ja väärkasutamise üle kaebamise jaoks.

Kui arvad, et asjassepuutuvad õigusnormid kriminaalmenetluse seadustikus ja julgeolekuasutuste seaduses ei ole piisavalt selged ja täpsed, või et need ei taga tõhusat kaitset potentsiaalse kuritarvitamise ja väärkasutamise eest, ning seega on sinu eraelu rikutud, võid esitada avalduse õiguskantslerile. Loe pikemalt sellest, kuidas valmistada ette oma kaebust õiguskantslerile .

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019