Kuidas saada teada, kas sinu vastu on teostatud uurimis- või operatiivtoiminguid?

Kõigepealt pead teada saama, kas oled olnud selliste toimingutega seotud, et saaksid kaevata isikuandmete töötlemise üle seoses uurimis- või operatiivtoimingutega. 

Võid leida teavet selle kohta, milliseid uurimis- või operatiivtoiminguid teostati kriminaalmenetluse käigus kriminaalasja materjalidest, aga seda ainult pärast menetluse lõppu. Võid taotleda juurdepääsu kohtuasja materjalidele prokurörilt või kohtult, mille valduses kohtuasja materjalid on.

Võid oma andmetele juurdepääsuga seoses kohata takistusi. Riiklikud seadused ei paku tõhusat kaitset selles, kuidas taotleda ja saada juurdepääsu oma andmetele, mida koguti operatiivtoimingute käigus. Loe sellest, kuidas vaidlustada ebatõhusat seaduslikku regulatsiooni.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019