Kinnipidamine

Inimest, keda kahtlustatakse kuriteo toimepanemises võidakse kinni pidada. Kuid kinnipidamist tuleb teostada seaduslikul viisil ja inimõigusi austades.

Kui politsei kahtlustab, et oled toime pannud kuriteo, võidakse sind kinni pidada. Sellistel juhtudel võidakse sind ilma kohtuniku eriloata kinni pidada maksimaalselt 48 tundi. Peale selle aja möödumist tuleb sind vabastada, või sind võidakse kauem kinni pidada uuriva kohtuniku eriloaga.

Kui sul juba on kuriteo kahtlusaluse või süüdistatava ametlik staatus, võidakse sind samuti kinni pidada. See võib juhtuda, kui ametivõimudel on põhjus paluda kohtunikul sind eelvangistusele määrata. Sellisel juhul võidakse sind kinni pidada kuni 12 tundi, enne kui sind viiakse uurimist juhatava isiku või uuriva kohtuniku ette.

Võid lugeda lisaks täpsete kinnipidamise aluste kohta kriminaalmenetluse seadustikust.

Kinnipidamisega võetakse inimeselt tema vabadus ja see võib teda panna end tundma iseäranis abitu ja haavatavana. Seetõttu ei tohiks politsei inimesi kinni pidada kergemeelselt ja ilma seadusliku põhjuseta.

Teave e-giidi kohta

E-giid selgitab olukordi, milles sind võidakse kinni pidada ja kuidas, põhilisi õigusi, mis sul on, kui sind kinni peetakse, kus sind hoitakse ja kuidas sind tuleb kohelda ning mis peaks sinu vabastamisega seoses toimuma. E-giid selgitab ka seda, kuidas saad kaevata sinu kinnipidamisega seonduvate probleemide üle. Kuid mitte kõiki sinu füüsilise vabaduse piiranguid ei peeta kinnipidamiseks. Loe sellest allpool pikemalt.

Mida ei peeta kinnipidamiseks?

Oluline on tähele panna, et mitte kõiki sinu füüsilise vabaduse piiranguid ei peeta kinnipidamiseks. Näiteks ei peeta sind kinnipeetuks iga kord, kui viibid politseiametis. Vahel võidakse sind kutsuda uurimist aitama ja küsimustele vastama, kuid võid vabalt lahkuda, kui oled täitnud oma seadusliku kohustuse kriminaalmenetluses koostööd teha.

Iga olukord võib olla väga erinev ja seetõttu annavad inimõigused teatud kriteeriumid selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sind peetakse tõepoolest kinni. Need on: sinu kinnipidamise viis, sinu kinnipidamise koht, sinu kinnipidamise kestus. Näiteks, kui sind toodi kohale jõudu kasutades, pandi piiratud või isegi isoleeritud kohta, kust sa ei saa lahkuda ja mida politsei rangelt valvab, peetakse seda suure tõenäosusega kinnipidamiseks. Kinnipidamine võib tagajärjeks olla ka olukorras, kus tulid politseijaoskonda vabatahtlikult. Seetõttu on alati oluline küsida, kas võid vabatahtlikult lahkuda.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm