Sind võidakse vahi alla võtta uuriva kohtuniku eriloaga.

Põhjendatud kahtluse korral võidakse sind kinni pidada maksimaalselt 48 tundi. Selle aja jooksul peab menetlust juhtiv isik otsustama, kas sind vabastada või anda sulle kahtlusaluse või süüdistatava staatus ja paluda uurival kohtunikul sind vahi alla võtta.

Kui sind peetakse kinni põgeniku, kahtlusaluse või süüdistatava staatusega, tuleb sind tuua uuriva kohtuniku ette mitte hiljem kui teisel päeval peale kinnivõtmist. Võid selle kohta lisaks lugeda kriminaalmenetluse seadustikust. Kui sind peetakse kinni kohtupidamise alguse ajal, tuleb sind viia sinu kohtuasja uuriva kohtu ette. 

oluline Menetlust juhtiva isiku kohustus on tuua sind uuriva kohtuniku või kohtu ette ja sa ei pea paluma, et seda tehtaks. Politsei või prokurör ei või ise otsustada sinu vahi alla võtmise üle.

Uuriv kohtunik või kohus võivad otsustada sind vahi alla võtta ainult seaduses sätestatud alustel. Loe lisaks kohtupidamise eelse vahistamise põhjustest. 

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sind ei viidud koheselt ja automaatselt uuriva kohtuniku või kohtu ette enne sinu kinnipidamise aja möödumist, võib selle tagajärjeks olla isiku õiguse vabadusele ja turvalisusele rikkumine.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/09/2017