Euroopa Inimõiguste Kohus

Euroopa Inimõiguste Kohus on iseseisev rahvusvaheline kohus, mis vaatab läbi kaebusi inimõiguste rikkumiste kohta. Kohtu istungid toimuvad Prantsusmaa linnas Strasbourgis.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm