Terviseandmete avalikustamine ja edastamine

Terviseandmete töötlemisel on ülimalt oluline pidada kinni konfidentsiaalsuse printsiibist.

Konfidentsiaalsus

Sellest ei sõltu mitte ainult patsiendi privaatsus, vaid tervishoiusüsteemi kui terviku usaldusväärsus ja tõhusus. Asjakohase ja tõhusa arstiabi eelduseks on, et patsiendid soostuvad oma terviseandmeid jagama. Kui konfidentsiaalsuse põhimõtet ei austata, võib juhtuda, et patsiendid jäävad soovi tõttu kaitsta oma privaatsust ilma vajalikust arstiabist, ohustades nii enda ja  — nakkushaiguste puhul ka — teiste tervist. 

Nõusolek

Reeglina võib sinu terviseandmeid jagada vaid sinu kirjalikul nõusolekul. Kuid siiski on olukordi, kus seadus lubab andmete avaldamist ka ilma sinu nõusolekuta. Kuigi selline avaldamine riivab sinu õigust privaatsusele, on tegemist rikkumisega vaid siis, kui andmeid on jagatud õigusvastaselt.

Kas minu terviseandmeid on töödeldud õiguspäraselt?

Hindamaks seda, kas sinu terviseandmeid on avaldatud õiguspäraselt, tuleks vastata allpool toodud küsimustele. Kui vastad mõnele neist küsimustest eitavalt, võidi rikkuda su õigust privaatsusele. Sellisel juhul on sul õigus esitada kaebus. Loe kaebuse esitamise korra kohta

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024