Andmete õiguspärane töötlemine

Kui mõni isik või asutus töötleb su isikuandmeid, võib see riivata su õigust eraelu kaitsele, täpsemalt õigust kontrollida enda kohta käiva teabe kasutamist. Et sinu privaatsust kaitsta ja austada, peavad andmetöötlejad lähtuma oma tegevuses seadusest ja jälgima teatud põhimõtteid:

Materjalid

Viimati uuendatud 09/04/2024