Teatud juhtudel on sinu andmete töötlemiseks vaja sinu nõusolekut. See on isikuandmete töötlemise üks õiguslikest alustest.

Nõusoleku põhimõtted

Nõusoleku puhul kehtivad kolm olulist tingimust: 

  • see peab olema antud vabalt, ilma igasuguse surveta ega ebavõrdsuseta mõjuvõimus
  • see peab olema konkreetne ja ühemõtteline tahteavaldus, milles on näidatud töötlemise eesmärgid ja isikuandmete liigid, mida lubad töödelda
  • sa pead teadma ning mõistma, milliseid isikuandmeid kasutatakse ja millistel eesmärkidel 

näide Vaikimine või tegevusetus ei saa tähendada nõusolekut.

näide Töötajate isikuandmete töötlemine tööandja poolt ei saa üldjuhul põhineda nõusolekule: see pole tõenäoliselt vabatahtlik, sest osapooled oma mõjuvõimus ebavõrdsed.

Nõusoleku taandamine

Nõusoleku annad sa vabatahtlikult, ning võid selle ka alati tagasi võtta. Näiteks, siis kui saad teada või kahtlustad, et su andmeid kasutatakse eesmärkidel, millega sa nõustunud ei ole.

Nõue

Enne seda, kui mõni avalik- või eraõiguslik asutus või isik su andmeid töödelda tohib, võib vaja olla su nõusolekut.

näide Kui soovid hakata mõne panga kliendiks, pead enne nõustuma oma isikuandmeid jagama ja esitama passikoopia, selleks et pank saaks su isiku tuvastada ja tõendada sinu poolt tehtavate finantstoimingute õigsust.

ErandidTeised isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Seadusega on ette nähtud olukorrad, kus su nõusolekut isikuandmete töötlemiseks vaja ei ole. Need võivad olla näiteks lepinguline suhe, õigustatud huvid, õiguslikud kohustused või avalik huvi. Kõigi nende kohta saab täpsemalt lugeda isikuandmete kaitse üldmäärusest

näide Kui sinu vastu on algatatud kriminaalmenetlus, on politseil ja prokuratuuril õigus pärida teistelt asutustelt ilma sinu loata andmeid su isikukoodi ja elukoha ning ka muu kohta.

Andmepäringute piiramine

Kahjuks koguvad riigi- ja eraõiguslikud asutused sageli andmeid, mida neil nende tegevuses ega kohustuste täitmisel otseselt vaja ei lähe. Vahel tehakse seda näiteks turunduse või muudes kaubanduslikes huvides. 

Vahel oled mingisuguse teenuse saamiseks teatud andmeid jagama sunnitud, vastasel juhul sulle teenust ei osutata. Sellisel juhul on sul õigusnõuda, et esitatavate andmete hulk ei ületaks vajalikku, ning kui leiad, et sinult nõutakse andmeid ülemäärasel hulgal või ilma õigusliku aluseta, nõustuda esitama vaid minimaalsel vajalikul hulgal andmeid. 

näide Ilmselt oleks ülemäärane seada kaubanduskeskuse püsikliendiks saamise eeltingimuseks passikoopia esitamist, kus sisaldubfoto, isikukood, passinumber ning kodakondsust puudutav info. 

Õigusvastase töötlemise peatamine

Kui keegi töötleb su isikuandmeid ja sa ei ole selleks nõusolekut andnud, peaksid esmalt kindlaks tegema, et tegu ei ole isikuandmete kaitse üldmääruses toodud mõne teise õigusliku alusega. Kui see nii ei ole, on tegemist õigusvastase andmete töötlemisega ning sul on õigus nõuda selle lõpetamist ning andmete kustutamist ja kompensatsiooni. 

Materjalid

Viimati uuendatud 06/08/2019