Kuidas esitada kaebust?

Kui arvad, et sinu terviseandmeid on töödeldud õigusvastaselt ja sellega rikutud sinu õigust privaatsusele, on sul õigus esitada kaebus andmetöötleja õigusvastase tegevuse peale.

Sinu terviseandmete töötlemine riivab sinu õigust privaatsusele ja eraelu puutumatusele. Kui arvad, et see ei ole aset leidnud õiguslikul alusel või et sinu andmeid on töödeldud ebaproportsionaalselt ulatuslikul määral, võid vaidlusta terviseandmeid töödelnud avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku või asutuse tegevust või otsuseid.

Selles peatükis

Sellest peatükist saad lugeda, kuidas oma õigusi kaitsta ning nõuda õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamist.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019