Hariduse või tööalase koolituse omandamise võimalus vanglas viibivatele täiskasvanutele on väga soovitatav, kuid mitte kohustuslik. Vanglakaristust kandvatel kooliealistel või veidi vanematel isikutel peaks olema võimalus omandada vähemalt algharidus.

Hariduse omandamise võimaldamise eesmärk on kindlustada kinnipeetav piisavate teadmiste, oskuste ja eetiliste tõekspidamistega, mis võimaldab tal jätkata vabaduses hariduse omandamist ja töötamist. Vanglateenistus kindlustab üldhariduse ja kutsehariduse omandamiseks ja tööalase koolituse läbiviimiseks vajalike üldotstarbeliste ruumide ning õppeklasside ja -töökodade olemasolu, samuti tööpraktika võimaluse vanglas õpetatavatel erialadel.

Kinnipeetavale, kes ei valda eesti keelt, antakse tema soovil võimalus eesti keele õppimiseks. Täiskasvanud kinnipeetavale võib maksta õppimise eest tasu.

Loe lisaks seda liiki haridusest, mis sulle huvi pakub:

Materjalid

Viimati uuendatud 25/09/2018