Vanglas viibides pead töötama, kui ei ole teisiti sätestatud.

Loe lisaks kindlate töötamise reeglite kohta:

Materjalid

Viimati uuendatud 25/09/2018