Ligipääs varjupaigamenetlusele

Varjupaigataotluse saad esitada selle riigi piiril või selle riigi territooriumil, kus soovid kaitset taotleda.

Taotluse esitamine

Euroopa Liidu varjupaigaõiguse kohaselt saab varjupaigataotlusi esitada liikmesriikide territooriumil, piiril, territoriaalvetes või transiiditsoonides. Varjupaigamenetluse direktiiv välistab selgesõnaliselt taotlused, mis esitatakse liikmesriikide diplomaatilistes esindustes väljaspool nende territooriumi. Sellele on tähelepanu juhtinud ka Euroopa Liidu Kohus.

Territooriumil või piiril olemise nõue

See tähendab, et varjupaigamenetlusele juurdepääsu saamiseks pead sa leidma tee selle riigi territooriumile või piirile, kus soovid varjupaika taotleda. Kui pöördud Eesti või mõne muu turvalise riigi ametivõimude poole oma kodumaalt, ei saa nad su taotlust menetleda ega sind riiki saabumisega abistada.

Piiril

Piiripunktis saad oma soovi varjupaika taotleda väljendada piirivalvurile. Taotluse registreerimine peab toimuma viivitamatult pärast rahvusvahelise kaitse taotlemise soovi avaldamist, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul.

Riigi territooriumil

Riigi territooriumil saad avaldada soovi varjupaika taotleda pädevale riigiasutusele, milleks on Eestis Politsei- ja Piirivalveamet.

Asjakohased dokumendid

Esialgsete toimingutena pärast varjupaiga taotlemist pead esitama kõik vajalikud dokumendid oma isiku tõendamiseks ja teekonna kohta ning tõendid, mis õigustavad su taotlust. Pärast seda pildistatakse sind, võetakse sõrmejäljed ning küsitakse esmaseid selgitusi su Eestisse saabumise ja varjupaigataotluse põhjuste kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 04/09/2021