Ränne ja varjupaik

Sul on õigus oma päritoluriigist lahkuda. Samas see, kas sul lubatakse siseneda mõnda teise riiki, sõltub erinevatest asjaoludest, näiteks sellest, mis on sinu päritoluriik või mis põhjustel sa sealt lahkusid.

Ränne ehk migratsioon hõlmab igasugust inimeste liikumist, see võib olla vabatahtlik või sunnitud. Põhjuseid, miks inimesed kodust lahkuvad, nimetatakse tavaliselt tõuke- ja tõmbeteguriteks – tõuketegurid võivad olla konfliktid, loodusõnnetused või tagakiusamine, mille tõttu inimesed on sunnitud oma koduriigist lahkuma. Tõmbeteguriteks võivad olla näiteks paremad majanduslikud väljavaated, haridus või kliima, mille tõttu inimesed tahavad teise riiki kolida.

Rahvusvahelisel tasandil ei ole üldtunnustatud definitsiooni “migrandi” terminile. Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) kasutab terminit „migrant” katusmõistena isiku kohta, kes kolib ajutiselt või alaliselt ära oma tavapärasest elukohast kas riigisiseselt või üle rahvusvahelise piiri, mitmesugustel erinevatel põhjustel. See mõiste hõlmab mitmeid kategooriaid nagu võõrtöölised, välistudengid, varjupaigataotlejad ja paljud teised.

Ränne, varjupaik ja inimõigused

Migrantide kategooriaid on oluline eristada, kuna neil on erinevad õigused ja kaitsed. Rahvusvahelised inimõiguste instrumendid näevad ette, et kõigil inimestel, sealhulgas migrantidel, on teatud põhiõigused, nagu näiteks õigus elule, õigus mitte olla piinatud, õigus isikuvabadusele ja -puutumatusele. Pagulastel on laiemad õigused kui teistel migrantidel, kuna neil puudub oma päritoluriigi kaitse.

Info giidi kohta

See giid selgitab erinevust üldise migratsiooni ja varjupaiga taotlemise vahel. Selles tuuakse välja, millistel juhtudel on sul õigus teise riiki siseneda, millised on õigusliku aluseta sisenemise tagajärjed ja millised on sinu õigused varjupaigataotlejana või pagulasena.

Uuri lähemalt

Materjalid

Viimati uuendatud 25/07/2023