Erinevad peremudelid

Pere mõiste areneb ja võib koosneda erinevatest inimestevaheliste suhete mudelitest.

Õiguslikult tunnustatud suhe

Eesti seadus ei määratle, mis on perekond. Selle asemel on perekond riigipoolse põhiseadusliku erikaitse all. Nii põhiseaduse kommentaar kui Riigikohtu praktika põhineb arusaamal perekonnast kui faktilisest suhtest, sarnaselt Euroopa Inimõiguste Kohtuga.

Ühe vanemaga pere

Perekond võib koosneda ühest vallalisest või lahutatud vanemast, kes elab koos lapsega. Vastavalt seadusele on üksikvanem isik, kelle sünniakt ei sisalda kannet isa kohta. Samuti isik, kelle lapse teine vanem on kadunuks tunnustatud. 

näide Üksikema, kes last kasvatab, peetakse perekonnaks.

Partnerlus

Paar, kes on registreerinud oma partnerluse (kooselu), on perekond. Seejärel nõutakse seadusega partneritelt teineteise toetamist ja ülalpidamist. Registreeritud partneritel on teineteise suhtes võrdsed õigused ja kohustused. Eestis on samasoolistel paaridel õigus oma partnerlus registreerida, kui nad seda soovivad.

Faktiline suhe

Lähedane isiklik suhe kujutab ka endast perekonda. Mitmed tegurid võivad olla olulised hindamisel, kas sellist suhet võib perekonnaks pidada:

  • kas inimesed elavad koos
  • nende suhte pikkus
  • kas nad kasvatavad koos lapsi
  • kas nad on näidanud pühendumust teineteisele mõnel muul viisil

näide Paari, kes ei ole abielus ja on mitu aastat koos elanud ja kellel on ühine laps, peetakse perekonnaks.

Loe lisaks faktilisest suhtest

Samasoolised paarid

Suhe kahe samasoolise isiku vahel, kes elavad koos, olenemata sellest, kas nad on registreeritud kooselus või mitte, võib kuuluda perekonnaelu mõiste alla.

oluline Samasoolistel paaridel ei ole Eestis võimalik abielluda. Erinevad riigiasutused võivad selliste küsimuste üle otsustamisel nagu viisad, elamisload ja peretoetused, keelduda samasoolise paari abielu tunnustamast. Seaduses on öeldud, et välisriigis sõlmitud abielu loetakse Eestis kehtivaks, kui see on sõlmitud riigi seaduses sätestatud abielu sõlmimise korra kohaselt. Eesti õiguspraktika selles küsimuses on napp ja ebajärjekindel. Kui riigiasutus keeldub sinu abielu tunnustamast, pea nõu advokaadiga, kellel on teadmisi inimõiguste seadustest. 

Selleks, et hinnata, kas samasoolise paari suhet saab pidada perekonnaks, tuleb hinnata samasid faktoreid, kui kooselus vastassoolise paari puhul.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020