Kodaniku- ja poliitilised õigused

Tutvu mõnede tähtsaimate õigustega:

Elu

Õigus elule tähendab, et peaksid saama elada tingimustes, kus sinu elu ei ole omavoliliselt ohtu seatud. See tähendab ka et riigiasutused ei tohi omavoliliselt sinult elu võtta.

näide Politsei ei tohi sind arreteerides sind surnuks tulistada kui nad saavad su selle asemel kinni võtta.

See tähendab ka et riigiametnikud peavad sind kaitsma teiste isikute eest, kes võivad sult elu võtta, ja uurida ja karistada igaüht, kes üritab seda teha.

Piinamine

Piinamise keeld tähendab, et sind ei tohi kunagi kohelda julmalt, väga alandaval kombel, tekitades füüsilist või psühholoogilist valu ja kannatusi. Samuti kui õigusega elule peavad riigiasutused tegema mõlemat – hoiduma ise piinamast ja uurima igat väidet, mida esitad ja kaitsma sind nende eest, kes võivad sind piinata.

Vabadus

Õigus füüsilisele vabadusele tähendab, et sinu füüsilist vabadust ei tohi ilma põhjuseta piirata. Olukorrad ja menetlused selle kohta millal ja kuidas seda teha võib peavad olema selgelt seaduses seletatud.

näide Kui paned toime kuriteo, võidakse sind selle tõttu vangi saata, kuna seadus sätestab seda.

Õiglane kohtumenetlus

Õigus õiglasele kohtumenetlusele tähendab seda, et kui lähed kohtusse, on sul õigus sellele, et sinu kaasust kaalutletakse õiglaselt ja objektiivselt. Õiglane kaalutlus tagab menetluse, kus sind koheldakse teise osapoolega võrdselt, sul on õigus selgitada oma poole argumente ning sul on õigus kasutada advokaati jne.

Omand

Õigus omandile tähendab õigust oma omandit segamatult kasutada. See tähendab, et sul on õigus oma omandit kasutada, arendada, müüa, hävitada või käsitleda nii nagu soovid. Ametivõimud ei tohiks sekkuda sinu omandi kasutusse või valdusse, välja arvatud seaduses selgitatud erilistel asjaoludel.

Era- ja perekonnaelu

Õigus era- ja perekonnaelu puutumatusele on väga lai mõiste. See katab sinu õigust otsustada kuidas rajada ja elada oma perekonnaelu, milliste sõprade ja inimestega aega veeta, see kaitseb kodu ja kirjavahetuse puutumatust, see tagab iseseisvuse teha oma otsuseid ise jne. Kuid seda õigust saab seadustega piirata, et kaitsta teisi olulisi huve nagu avalikku korda või riigi julgeolekut. Seda tehes tuleb mõlema poole huve kaalutleda ja tasakaalustada.

Väljendus

Sõnavabadus tähendab õigust otsida, saada ja levitada teavet ja ideid kartmata sekkumist. See on äärmiselt oluline isiklikuks arenguks ja väärikuseks. Seda õigust, nagu ka õigust era- ja perekonnaelu puutumatusele, võib seadustega piirata.

Viimati uuendatud 11/01/2017