Sotsiaalsed ja majanduslikud õigused

Tutvu mõnede tähtsaimate õigustega:

Toit ja vesi

Õigus toidule ja veele tähendab, et riik peab korraldama majandust nii, et toit ja vesi on riigis kättesaadav ja turvaline tarbida. See ei tähenda, et riik peab andma kõigile tasuta vett ja toitu.

näide Riik peab toidusektoris töötavatele ettevõtetele kehtestama eeskirjad selle kohta, kuidas tuleks toitu hoiustada ja müüa nii, et see ei saastu ja ei ole ohtlik tervisele.

Tervis

Õigus tervisele tähendab, et riik peab tegema kõikvõimaliku, et kehtestada tõhus tervishoiu süsteem. See ei tähenda, et me oleme kõik terved ja et riigil on kohustus see tagada. Oleme kõik sünnilt erinevad ja meil on erinevad vajadused. See ei tähenda ka seda, et riik peab pakkuma kõikvõimalikke tervisega seotud teenuseid tasuta. Kuid on oluline, et kedagi ei takistata tervishoiu teenuseid kasutamast ühelgi diskrimineerimisalusel. Ideaalis peaks riik tagama, et ka vähem rikkad saaksid juurdepääsu vajalikele terviseteenustele. Lisaks peab riik reguleerima seda, et nii eraviisilised kui ka avalikud tervishoiuteenused on kõrgekvaliteedilised.

Haridus

Õigus haridusele tähendab seda, et riik peab tagama keskkonna, kus on võimalik arendada tõhusat ja kõrgekvaliteedilist haridussüsteemi, mis on kättesaadav kõigile. See ei tähenda seda, et kogu haridus peab olema tasuta. Eestis on põhikooliharidus kohustuslik ja tasuta. Riiklik gümnaasiumiharidus on samuti tasuta, kuid see ei ole kohustuslik. Riik ei tohi ka liigselt sekkuda eraharidusasutuste rajamisse. Riik peab ka andma endast parima, et tagada hariduse mitmekülgsus ja orienteeritus inimese isiksuse täielikule arengule. Haridus peaks olema kättesaadav nii paljudele inimestele kui võimalik, kaasa arvatud erivajadustega inimestele.

Töö

Õigus tööle tähendab seda, et sul on õigus töötada ja otsida tööd vastavalt oma valikule. See ei tähenda, et riik peab sulle töö leidma või tagama palga, mida soovid. See tähendab ka, et riik peab kehtestama eeskirjad, millega kehtestatakse turvalised ja tervislikud tööstandardid kõigis sektorites, õiglase töötasu tehtava töö eest ja töötajate õiguse organiseeruda kutseühingutesse. Riik peaks tegema ka kõikvõimaliku, et vähendada töötust.

Eluase

Õigus eluasemele tähendab seda, et riik peab tagama selle, et saad omandada piisava eluaseme. Riik peab tegema kõik võimaliku selleks, et saaksid osta või üürida eluaseme, mis on sulle taskukohane, et eluaset hallatakse vastavalt turvalisuse ja tervise standarditele ja et sind ei saaks sealt õigusevastaselt välja tõsta. See ei tähenda seda, et riik peab sulle tagama tasuta eluaseme.

Viimati uuendatud 11/01/2017