Süüdistatavana kriminaalmenetluses on sul õigus kaitseadvokaadile kriminaalasja kõigis etappides ja kohtu ees olemise ajal. Teatud olukordades on riik kohustatud sulle advokaadi andma tasuta.

Õigus advokaadile

Sul on õigus palgata kaitseadvokaat sellest hetkest, kui sinu vastu on algatatud kriminaalmenetlus. See tähendab, et võid advokaadi valida juba oma kohtuasja eelmenetluse ajal ehk enne menetluse algust.

Sinu advokaadil on õigus olla kohal erinevatel puhkudel eelmenetluse etapis, kui oled kaasatud erinevatesse menetlustegevustesse. Näiteks: sinu esimene ülekuulamine kahtlusalusena,  sinu kinnipidamise ülevaatamise ajal uuriva kohtunikuga, või igas uurimistoimingus, kuhu oled kaasatud. Kui sul ei ole veel nende tegevuste ajal advokaati, või kui sinu advokaat ei ole kättesaadav, tuleb nende üksikute kordade jaoks kaasata eraldi advokaat.

Sinu õigus kaitseadvokaadile jätkub menetluse kõikides etappides (kogu aja, mil sul on kinnipeetava, kahtlusaluse või süüdistatava staatus). Eestis võib sind kriminaalmenetluses kaitsta vaid advokaat või mõni muu isik, kes on omandanud vähemalt ametlikult tunnustatud magistrikraadi või sellega võrdse kvalifikatsiooni õiguse alal. 

Advokaat riigi kulul

Riigil on kohustus tagada sulle advokaat tasuta ainult siis:

  • kui, olenemata sinu varalisest seisundist, oled kahtlusalune või süüdistatav, ei ole sa valinud oma õigusabi, kuid taotled seda, või kui sul peab kohustuslikus korras õigusabi olema
  • kui sa ei suuda õigusabi eest ise tasuda

Nendel juhtudel nõuavad inimõigused, et sulle tuleb tasuta advokaat anda tagamaks, et sind ei asetata prokurörist halvemasse olukorda ja et sinu osalus menetluses on efektiivne. Vastasel juhul võib tulemuseks olla sinu õiglase kohtuliku arutamise õiguse rikkumine.

näide Sul on õigus advokaadile, kui sinu kaasus on niivõrd keeruline, et advokaadi abita ei saa sa mõtestatult menetluses osaleda  ja mõista, mis sinu kohtuasjas toimub.

Eesti seaduste kohaselt on riigil kohustus tagada advokaat, kui sa ei saa seda endale lubada. Võttes arvesse sinu varalist olukorda, võib riik täielikult või osaliselt advokaadi tasust loobuda.

Kui sulle ei ole advokaati määratud ja sa tõepoolest ei suuda teda ise palgata, peaksid paluma kohtul määrata sulle riigipoolne advokaat ja loobuda tema tasu nõudmisest. Isegi kui sulle ära öeldakse on sul võimalik kaevata potentsiaalse õiguste rikkumise üle hiljem kas teistes riiklikes või rahvusvahelistes inimõiguste institutsioonides

Tõhus kaitse

Kaitseadvokaadid peavad olema võimelised andma õigusabi ja sind tõhusalt kaitsma. See tähendab, et sulle tuleb anda võimalus kohtuda oma advokaadiga eraviisiliselt ja helistada või kirjutada talle ilma pealt kuulatud olemata.

Kui sinu advokaat ei täida oma kohustusi korralikult, ei vastuta kohus sellise nurjumise eest. Sellisel juhul on sul õigus vahetada advokaati või paluda uut, kui ta on antud riigi poolt.

Õigus valida või vahetada advokaati

Üldiselt on sul vabadus valida enda advokaat ja maksta tema teenuste eest ise. Kuid sa ei kaota oma õigust valida advokaati, kui õigusabi annab sulle riik. See tähendab, et kui sa ei suuda mingil põhjusel töötada koos advokaadiga, kes on sulle määratud, on sul õigus paluda riigilt mõnd teist advokaati.

Right to refuse a lawyer

Sul on ka õigus mitte advokaati kasutada. Kuid teatud juhtumeil on kaitseadvokaadi kohalolek kohustuslik. Näiteks:

  • alaealise vastu olevates juhtumites
  • kohustuslikku ravi puudutavates menetlustes
  • surnud isiku õigeksmõistmist puudutavates menetlustes
  • juhtumites, kus süüdistataval on vaimse või füüsilise tervise kahjustus, mis takistab tal täiel määral oma menetlusõigust kasutamast

Kaitseadvokaadi kohtus olemasolu ei tähenda, et võid otsustada puududa kohtulikult arutamiselt ilma põhjenduseta, ega ka seda, et sulle võidakse keelata võimalus kohtusaalis viibida.  

Materjalid

Viimati uuendatud 08/02/2017