Kodanikuosaluse raamistik

Kodanikuosalus on määratletud selle põhiideede ja eesmärkide kaudu, mida sellega püütakse saavutada.

Kodanikuosaluse põhiideed

Igaühel on õigus kodanikuosalusele, mis tähendab, et igal avalikkuse liikmel, keda konkreetne küsimus puudutab või keda see huvitab, on õigus avaldada oma arvamust. Kodanikuosalust saab piirata, kuid ainult siis, kui seadus seda nõuab ja erandjuhtudel, näiteks kui teiste inimeste õigused, riigi julgeolek, avalik kord, rahvatervis või moraal on ohus.

Kodanikuosalus võib aset leida igal ajal, sealhulgas enne sind puudutava otsuse tegemist, selle tegemise ajal või pärast selle vastuvõtmist. Kodanikuosalus on viis demokraatias osalemiseks, koos hääletamisega.

Kodanikuosaluse eesmärgid

Kodanikuosaluse peamine eesmärk on julgustada inimesi osalema avalike otsuste tegemisel, et need otsused oleksid kooskõlas sellega, mida avalikkus vajab ja soovib. Samuti on kodanikuosaluse eesmärk tagada, et tehtud otsuseid selgitatakse neile, keda need mõjutavad, ja need oleks mõistetavad.

Kodanikuosalus aitab tuvastada probleeme nende ilmnemisel, kaaluda alternatiivseid lahendusi ja leida tõhusaid lahendusi.

Viimati uuendatud 29/04/2023