Kodanikuosalus ja inimõigused

Kodanikuosalus on kaitstud õigusega võtta osa riigi valitsemisest.

Õigus võtta osa riigi valitsemisest on tagatud rahvusvahelise õigusega. Näiteks inimõiguste ülddeklaratsioon kaitseb iga inimese õigust osaleda oma riigi valitsemises kas vahetult või vabalt valitud esindajate kaudu. Sama õigust kaitseb ka kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt.

Kuigi riigi valitsemises osalemise õigust võib käsitada iseseisva inimõigusena, on sellel lai ulatus ja see võib avalduda ka mitme muu konkreetsema inimõiguse kaudu.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023