Terviseandmete töötlemine

Sinu terviseandmete töötlemine piirab sinu õigust privaatsusele. Ainult seaduse järgi selleks volitatud asutused nagu näiteks haigekassa või terviseamet võivad terviseandmeid töödelda. Terviseandmete õiguspäraste töötlejate kohta võid lähemalt lugeda isikuandmete kaitse seadusest ja terviseteenuse osutamise seadusest

Selles peatükis

See peatükk on pühendatud terviseandmete kogumisele, korrigeerimisele, uuendamisele, talletamisele, säilitamisele ning kustutamisele. Terviseandmete avaldamise  kohta võid täpsemalt lugeda seadusest.

Kas mu terviseandmeid on töödeldud õiguspäraselt?

Selleks, et hinnata, kes sinu terviseandmeid on töödeldud õiguspäraselt, peaksid vastama allpool loetletud küsimustele. Kui vastad mõnele neist eitavalt, võidi andmete töötlemisel rikkuda sinu õigust privaatsusele. Sellisel juhul on sul õigus esitada rikkumise kohta kaebus. Kaebuse esitamine.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019