Jälitusasutused võivatud varjatult jälgida telefonivestlusi ja kirjavahetust nii selle elektroonilises kui füüsilises vormis. Kui sa oled tunnistaja või kahtlusalune kuriteoasjas või riigivastases tegevuses, või ka mõne sellise isikuga lähedalt seotud, võidakse jälgida sinu poolt erinevate sidevahendite kaudu saadetavaid ning vastuvõetavaid sõnumeid. Postiteenuse ja elektrooniliste sidevahendite kaudu edastatavate sõnumite jälgimiseks annavad õigusliku aluse kriminaalmenetluse seadustik ja julgeolekuasutuste seadus.  

Milliseid inimõigusterikkumisi võib esineda?

Kuigi varjatud jälgimise kasutamine võib olla vajalik riigi julgeoleku huvides ja/või korratuse või kuriteo ärahoidmiseks, sekkuvad sellised toimingud sinu eraellu. Kuid vaid õigusvastased sekkumised toovad kaasa sinu eraelu inimõiguse rikkumise.

Kas jälitustoiminguid on läbi viidud õiguspäraselt?

Hindamaks, kas jälitustoiminguid on läbi viidud õiguspäraselt ja kas sinu õigus privaatsusele on sealjuures piisavalt kaitstud, tuleks vastata allpool toodud küsimustele. Kui vastad mõnele neist negatiivselt, on tõenäoliselt su õigusi rikutud. Sellisel juhul on sul õigus esitada kaebus. Loe kaebuse esitamise kohta.

 

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019