Kuidas nõuda andmete õigusvastase töötlemisega kaasnenud kahju hüvitamist.

Kui arvad, et andmetele juurdepääsu andmisest on keeldutud õigusvastaselt ja sa oled selle tulemusena pidanud kandma kahjusid, on sul õigus nõuda vastavalt asutuselt nende hüvitamist vastavalt põhiseaduse paragrahvile 25

Sealjuures on oluline meeles pidada, et kaebuse esitamine toimub erinevalt, sõltuvalt sellest, kas õigusvastaselt on käitunud avalik- või eraõiguslik asutus või isik.

Kaebuse esitamise kord on erinev ja sõltub kõne all oleva isiku staatusest, nimelt, kas tegemist on avalik-õigusliku või eraõigusliku isikuga.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019