Avalikud andmebaasid ja registrid

Avalikud andmebaasides ning registrid kuuluvad riigile ning neid haldavad avalikud asutused. Erinevalt eraomandis olevatest andmebaasidest on isikuandmete kogumine ja säilitamine nendes andmebaasides sageli kohustuslik ning toimub seadusega ettenähtud korras. Selleks, et mitte rikkuda sinu õigust privaatsusele, peab andmete säilitamine ning töötlemine olema õiguspärane igal juhul. 

Kas minu andmeid on töödeldud õiguspäraselt?

Selleks, et hinnata, kes sinu andmeid on töödeldud õiguspäraselt, peaksid vastama allpool loetletud küsimustele. Kui vastad mõnele neist eitavalt, võidi andmete töötlemisel rikkuda sinu õigust privaatsusele. Sellisel juhul on sul õigus esitada rikkumise kohta kaebus. Kaebuse esitamise kohta võid lisaks lugeda lehelt kuidas kaebust esitada.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019