Vanuse nõue

Teatud olukordades võib tööandja kehtestada töötaja vanusega seotud tingimusi, nagu näiteks nõuda teatud vanuses isiku tööle võtmist või minimaalse arvu aastaid kogemust. Kui need nõuded on korralikult põhjendatud, ei peeta neid diskrimineerivateks.

Erinev kohtlemine vanuse alusel ei ole diskrimineeriv, kui see on objektiivselt ja mõistlikult põhjendatud seadusliku eesmärgiga, kaasa arvatud seadusliku tööhõivepoliitikaga, tööturu ja tööalase koolituse eesmärkidega, ja kui eesmärgi saavutamise meetodid on sobilikud ja vajalikud. 

näide Selliste erinevuste näited kaasavad: minimaalse vanuse tingimuse kehtestamist, staaži või kogemuse arvestamist tööle saamisel või tööga seotud eelistel, maksimaalse töölevõtmise vanuse kehtestamist vastavalt koolituse nõudele või arvestades mõistliku töötamise aega enne pensionile minekut. Näiteks võib olla nõutud 15–20 aastat töökogemust, kui see on vajalik väga keerulise töö tegemiseks.

Loe lisaks diskrimineerimise keelust töösuhetes ja diskrimineerimisest vanuse alusel.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm