Esita kaebus institutsioonile

Kui asutus, mis su andmeid kogudes, salvestades või avaldades on rikkunud õigust privaatsusele, on avalik-õiguslik, siis peaksid esmalt esitama kaebuse sellele asutusele. 

Oma avalduses peaksid: 

  • viitama õigusnormidele, mis on sinu kahjunõude aluseks
  • selgitama, millised asutuse toimingud olid sinu arvates õigusvastased või ebaproportsionaalsed ja mis põhjusel
  • selgitama milliseid õigusnorme on rikutud
  • ära tooma kahjunõude suuruse
  • lisaks vajadusel välja tooma dokumendid, mis sinu argumente kinnitavad

Asutus või selle järelevalveasutus hindab, kas andmetöötleja on käitunud õiguspäraselt ja juhul, kui see nii pole, võivad langetada otsuse hüvitise väljamääramiseks. 

Otsuse edasikaebamine

Kui sa ei ole langetatud otsusega rahul, võid selle edasi kaevata halduskohtumenetluse korras. Selle kohta, kuidas esitada kaebus halduskohtule, võid lähemalt lugeda halduskohtumenetluse seadusest. 

Halduskohus otsustab, kas andmetöötleja on käitunud õiguspäraselt. Kui andmetöötleja on käitunud õigusvastaselt ning seeläbi põhjustanud sulle kahju, võib kohus nõuda vastutavalt asutuselt tekitatud kahjude hüvitamist. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm