Kuidas nõuda andmete õigusvastase töötlemisega kaasnenud kahju hüvitamist.

Kui arvad, et andmetele juurdepääsu andmisest on keeldutud õigusvastaselt ja sa oled selle tulemusena pidanud kandma kahju, on sul õigus nõuda vastavalt asutuselt nende hüvitamist vastavalt põhiseaduse paragrahvile 25 ja teistes seadustes. 

Sealjuures on oluline meeles pidada seda, et kaebuse esitamine toimub erinevalt sõltuvalt sellest, kas õigusvastaselt on käitunud avalik- või eraõiguslik asutus või isik.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019