Kuidas esitada kaebust?

Kui arvad, et sinu kujutist on jäädvustatud või muul moel töödeldud õigusvastaselt ja sellega on rikutud sinu õigust privaatsusele, võid andmetöötleja tegevuse peale esitada kaebuse.

Sinu kujutise jäädvustamine, talletamine, avaldamine või mis iganes muul viisil kasutamine kujutab endast andmetöötlust ja riivab kahtlemata sinu õigust privaatsusele. Kui sa pole oma kujutise jäädvustamiseks ja edasiseks kasutuseks andnud nõusolekut või arvad, et seda on kasutatud õigusvastaselt, on sul õigus esitada kaebus kujutist kasutanud avalik-õigusliku asutuse, eraõigusliku asutuse või ettevõtte peale.

Selles peatükis

Sellest peatükist võid lugeda selle kohta kuidas kaitsta enda õigusi, ja õigusrikkumistega põhjustatud kahju hüvitamise kohta.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm