Sul peaks olema võimalik säilitada oma perekondlikke ja isiklikke suhteid ning luua uusi suhteid suheldes inimestega väljaspool vanglat. See tähendab, et sul on õigus kirjutada kirju või helistada oma perekonnale, sõpradele, ajakirjanikele, tuttavatele ja isegi suhteliselt võõrastele inimestele. Seda õigust võib piirata vaid seadusega lubatud määral.

Keelatud on piirata sinu õigust kirjavahetusele või telefonikasutusele suhtlemaks riigiasutustega, kohalike omavalitsuste või nende ametiisikutega, või kinnipeetava kaitsjaga, või advokaadist esindajaga.

Eesõigustatud kirjavahetus

Teatud kirjavahetust peetakse eesõigustatuks, kuna selle igasuguseks piiramiseks on vaja väga tõsiseid põhjuseid. Keelatud on kontrollida sinu kirju ja telefonikõnesid kaitsjale, advokaadist esindajale, prokurörile, kohtule, õiguskantslerile või Justiitsministeeriumile. Ära saatmata ei või jätta sinu kirju riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele ja nende ametiisikutele, kaitsjale ja advokaadist esindajatele ning kinnipeetava riigi konsulaartöötajatele.

Loe lisaks kirjavahetuste liikide, piirangute, jälgimise, ning eesõigustatud kirjavahetuse kohta:

Viimati uuendatud 19/09/2018