Juurdepääs teabele

Õigus saada informatsiooni on osa väljendusvabadusest. See annab õiguse saada informatsiooni, mida teised inimesed on nõus jagama. Sul on ka õigus saada vähemalt mõningast teavet riigiametite poolt tehtud avaliku tähtsusega otsuste kohta.

Juurdepääs teabele on tähtis kahel põhjusel:

  • See on seotud väljendusvabadusega ja kodanike avalikus elus osalemisega. Ilma võimaluseta pääseda juurde teabele, nagu näiteks trükimeediale, raadiole, televisioonile või sotsiaalmeediale, ei oleks inimestel võimalik teada saada erinevaid vaatenurki ühiskondlikel ja riigipoliitikat puudutavatel teemadel. Seda on vaja, et inimesed saaksid teemadel oma arvamusi kujundada ja neid arutada.
    Seega on juurdepääs teabele iseäranis oluline selleks, et meedia saaks luua foorumi avalikuks aruteluks ja panustada arutellu avalikel teemadel.
  • Juurdepääs teabele on olulise tähtsusega tagamaks riigiametite avatust ja juurdepääsetavust ja et tagada, et need töötavad ühiskonna huvides. Ühiskond võib oodata, et valitsus võimaldab juurdepääsu vähemalt teatud teabele, mis selgitab ja õigustab valitsuse poliitikaid ja tegevust. Näiteks, miks võimuesindajad on otsustanud müüa riigiettevõtte või selgitada ja esitada dokumentatsiooni selle kohta, kuidas kavandatav jäätmekäitlusjaam mõjutab keskkonda.

Teabe nõudmine riigiasutustest

Kodanikuna on sul õigus saada vähemalt teatud teavet riigiametite poolt tehtud avaliku tähtsusega otsuste kohta. Loe allpoolt lisaks selle kohta, kuidas nõuda avalikku või piiratud juurdepääsuga teavet, kui ka selle kohta, kuidas kaevata, kui sinu nõue on tagasi lükatud ilma piisava põhjenduseta.

Viimati uuendatud 17/07/2017