Võid otsustada kaevata, kui sulle on keelatud juurdepääs teabele, mida oled nõudnud ja sa usud, et see otsus on ebaproportsionaalne ja sel puudub piisav põhjendus. 

Kui otsustad kaevata, võid vaidlustada asutuse tehtud otsuse sellele järelevalvet teostava asutuse juures. Eestis teostab avalikule teabele juurdepääsu järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet. Kui sa ei taha pöörduda järelevalvet teostavate asutuste poole, võid otsuse vaidlustada esitades hagi riigiasutuse vastu halduskohtus.

Materjalid

Viimati uuendatud 24/05/2017