Tahtest olenematu vältimatu psühhiaatriline ravi

Tahtest olenematu psühhiaatriahaiglasse paigutamine on lubatud, kui oled ohuks iseendale või teistele, või sa ei suuda enda eest enam hoolitseda.

Eestis on psühhiaatriline abi vabatahtlik. Sellegipoolest võib esineda olukordi, kus sind võidakse viia psühhiaatriahaiglasse sinu tahte vastaselt, või kui sa ei taha seal enam viibida. Sellised olukorrad ilmnevad siis, kui sul on tõsine psüühikahäire ja kujutad ohtu enda või teiste elule, tervisele või turvalisusele.

Seetõttu on tahtest olenematu psühhiaatriahaiglasse paigutamine lubatud vaid siis, kui ilmnevad kõik järgnevaist asjaoludest:

  1. isikul on tõsine psüühikahäire, mis piirab tema võimet mõista või kontrollida oma käitumist
  2. ilma statsionaarse ravita ohustab isik psüühikahäire tõttu enda või teiste elu, tervist või turvalisust
  3. muu psühhiaatriline ravi ei ole piisav

Tahtest olenematu paigutamine ja inimõigused

Inimõigused sätestavad, et sinu tahte vastaselt psühhiaatriahaiglasse paigutamine on kinnipidamise vorm. See võtab sinult füüsilise vabaduse ja võib sekkuda sinu era- ja perekonnaellu.

Sind ei või psühhiaatriahaiglasse paigutada sobimatult ja ilma mõjuva põhjuseta. Seetõttu ei või pagutamine olla ebaseaduslik. Oluline on ka see, et kui sind on psühhiaatriahaiglasse paigutatud, tuleb sind kohelda austusega, anda sobivat ravi ja hoida inimlikes ning sobilikes tingimustes.

Materjalid

Viimati uuendatud 27/10/2017