Kuidas tuleks sind psühhiaatriahaiglas kohelda?

Kui oled vaimse tervise tervishoiuasutusse (psühhiaatriahaiglasse) paigutatud, peab asutuse personal ja valvurid sind kohtlema inimlikult ja austusega.

See tähendab, et nad ei või sind kohelda ebainimlikult ega alandavalt. Näiteks ei või nad sind väärkohelda, ega kasutada sinu vastu liigset füüsilist jõudu. Seal, kus sind hoitakse, on sul õigus inimlikele tingimustele, meditsiinilisele abile, kui ka suhtlusele välismaailmaga.

Teave selle osa kohta

See osa selgitab, millist ravi ja tingimusi tuleks pakkuda, ning millal nende puudumine võib viia sinu inimõiguste rikkumiseni.

Viimati uuendatud 27/09/2017