Igal lähisuhtevägivalla ohvril on õigus saada riiklikku kaitset ja tuge.

Eesti õigus näeb ette, et kõiki vägivallaohvreid, sealhulgas lähisuhtevägivalla ohvreid, tuleb kaitsta ja kurjategijad tuleb oma tegude eest vastutusele võtta. Ohtlikus olukorras olevale isikule peaks olema kättesaadav viivitamatu abi ning ohvritele tuleks anda süstemaatilist abi ja õigusabi olukorra muutmiseks. Ohvreid saab kaitsta ka kohtu poolt vägivallatsejale määratud lähenemiskeeluga.

important 

  • Kui arvad, et sinu või kellegi teise turvalisus, tervis või elu on ohus, peaksid helistama politseisse numbril 112
  • Nõu ja abi saamiseks juhul, kui oled sattunud kuriteo, hooletuse või väärkohtlemise ohvriks või kogenud füüsilist, psühholoogilist, majanduslikku või seksuaalset vägivalda, võid helistada ka ohvriabitelefonile 116 006, mis on tasuta ja saadaval ööpäevaringselt
  • Kui helistamine pole võimalik, saad nõustamist ja abi paluda veebivestluse kaudu aadressil palunabi.ee

Info selle giidi osa kohta

Giidi selles osas selgitatakse lähemalt hädaolukordade tüüpe ja tugiteenuseid, mis on kättesaadavad lähisuhtevägivalla ohvritele.

Materjalid

Viimati uuendatud 14/11/2021