Süüdistatavana kriminaalmenetluses on sul õigus kaitsta end kriminaalasja kõigis etappides ja kohtu ees olemise ajal.

Sul on õigus ennast kaitsta kõigis kriminaalmenetluse etappides (nii eelmenetluse etapis kui ka kohtus). See tähendab, et sul on õigus keelduda advokaadist ja kasutada kõiki kaitseõigusi iseseisvalt. Kui kaitsed ennast ise, tuleb sulle anda piisavalt aega ja vahendeid, et enda kaitseks valmistuda. 

näide Sulle tuleb anda juurdepääs kohtuasja toimikule, mõistlik aeg ettevalmistamiseks ja võimalus olla kohtulikul arutamisel kohal. 

Otsus end ise kaitsta ei tähenda, et sind koheldakse kohtus soosivamalt. Sul on samasugune kohustus järgida kõiki tähtaegu ja esitada kõik kohtu poolt nõutud dokumendid nii, nagu sind kaitseks kvalifitseeritud advokaat.

Erandid

Sellegipoolest ei ole sinu õigus end kaitsta absoluutne. Teatud olukordades, kui see on õiglase kohtuotsuse tegemise huvides, võib kohus määrata kohustusliku advokaadi sinu kaitse huvides. Advokaadi kohalolek on kohustuslik näiteks:

  • alaealise vastu olevates juhtumites
  • kohustuslikku ravi puudutavates menetlustes
  • juhtumites, kui isikut on vahi all peetud vähemalt kuus kuud
  • juhtumites, kus süüdistataval on vaimse või füüsilise tervise kahjustus, mis takistab tal täiel määral oma menetlusõigust kasutamast

Materjalid

Viimati uuendatud 08/02/2017