Kuidas sind tuleks kinnipidamiskohas kohelda?

Sinu kinnipidamise jooksul ei või valvurid ja kinnipidamiskoha juhid sind kohelda ebainimlikult ja alandavalt, ega sind piinata. See tähendab, et nad ei või sinu vastu kasutada liigset või põhjendamatut füüsilist jõudu. Nad ei tohi sind ka teisiti alandada, nagu näiteks kasutades alandavat keelekasutust või karistusviise, mis ei ole seadusega lubatud. Nad peavad sind ka kaitsma kui kinnipeetavad ahistavad sind füüsiliselt või muul viisil.

Erandid

Kui ründad füüsiliselt valvureid või teisi elanikke või ei järgi kinnipidamiskoha korda, peavad valvurid sinu ohjeldamiseks kasutama füüsilist jõudu. Nad võivad seda teha vaid tagamaks, et järgid keskuse sisereegleid, ja et kaitsta sind, neid ennast ja teisi kinnipeetavaid vigastuste eest. Kuid nad ei tohiks kasutada rohkem füüsilist jõudu, kui on vaja sinu ohjeldamiseks ja selleks, et panna sind järgima oma kohustusi.

Isiku läbiotsimine

Teatud juhtudel võivad piirivalvetöötajad sind läbi otsida turvalisuse põhjustel. Seda peab tegema sinuga samast soost inimene erilises toas. Sind ei tohi läbi otsida selleks, et sind alandada.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimlik ja alandav kohtlemine

Väärkohtlemine kinnipidamiskohas võib tuua tagajärjeks inimõiguste rikkumise, nagu näiteks ebainimliku ja alandava kohtlemise. Kinnipeetavana võid tunda end iseäranis haavatavana, kuna oled ametivõimude kontrolli all ja ei saa lahkuda. Kui sind sellises olukorras füüsiliselt väärkoheldakse, võib selle tulemuseks olla mitte ainult füüsiline valu ja kannatus, kuid sel võib olla ka suur psühholoogiline mõju.

Kuid mitte iga olukorra tagajärjeks ei ole inimõiguste rikkumine. Mõju, mida selline kohtlemine jätab sinu füüsilisele ja vaimsele seisundile, peab sinu õiguste rikkumiseks ulatuma teatud raskusastmeni. Hinnates seda, kas sind on koheldud ebainimlikult ja alandavalt, võetakse arvesse selliseid asjaolusid nagu väärkohtlemise kestus, selle füüsilist ja psühholoogilist mõju, sinu vanust, sugu ja sinu tervislikku seisundit. Selleks, et väärkohtlemise tulemuseks oleks piinamine, peavad teod olema iseäranis tõsised ja julmad ja põhjustama sulle tõsist piina. Loe pikemalt, kuidas hinnata, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus elule

Kui töötajatepoolse väärkohtlemise  tagajärjeks kinnipidamiskohas on kinnipeetava surm, võib see tähendada õigust elule rikkumist. Loe pikemalt, kuidas hinnata, kas sinu õigusi on rikutud. 

Materjalid

Viimati uuendatud 28/02/2017