Millal võidakse sind varjupaika taotledes Eestis kinni pidada ja kuidas?

Riigiasutustel on lubatud sind kinni pidada, kui saabud Eestisse, et varjupaika taotleda. Kuid kuna kinnipidamine on väga range vabaduse piirang, on kinnipidamine varjupaiga kontekstis lubatud vaid väga spetsiifilistel juhtudel ja vastavalt seaduses ettekirjutatud menetlusele. Sellise kinnipidamise alused on selgitatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses.

Veelgi enam, kinnipidamise jooksul tuleb sind kohelda inimlikult. Nimelt tuleb sind hoida sobivates tingimustes ja kaitsta igat liiki kuritarvituse eest. 

Kui kinnipidamine ei ole olnud seaduslik ja sind pole koheldud inimlikult, võivad olla kannatada saanud sellised inimõigused nagu õigus vabadusele ja isikupuutumatusele, õigus elule, piinamise keeld ja õigus eraelu puutumatusele. 

See teatmik

See teatmik selgitab aluseid, mille põhjal võib sind kinni pidada ja kuidas, et kinnipidamine oleks seaduslik, samuti põhiõigusi, mis sul on kinnipidamise vältel, kus sa viibid ja kuidas sind tuleb kohelda. Lisaks sedagi, kuidas saad kaevata oma kinnipidamisega seotud probleemide üle. 

Viimati uuendatud 30/03/2017