Mis on kinnipidamisel sinu põhiõigused ja kohustused?

Sul on kinnipidamise hetkest alates mitmeid õigusi ja kohustusi. Sind tuleb neist kinnipidamise hetkel teavitada.

Õigused

Sul on õigus:

  • teada, miks sind kinni peeti;
  • kaevata sinu kinnipidamise seaduslikkuse üle kohe kohtusse;
  • suhelda keeles, mida sa mõistad, kui vaja, siis tõlgi  abiga;
  • saada õigusabi, mille eest maksad ise, kogu kinnipidamismenetluse jooksul, või riigi poolt tasustatud õigusabi oma kinnipidamist kohtusse kaevates, kui sa ei suuda ise advokaadi eest maksta;
  • lugeda sinu kinnipidamisega seonduvaid materjale;
  • saada vajalikku meditsiinilist abi.

Kohustused

Sul on kohustus:

  • end Eesti ametivõimudele identifitseerida;
  • rääkida enda ja oma tausta kohta tõtt;
  • täita kõiki nende seaduslikke palveid.

Materjalid

Viimati uuendatud 28/02/2017