Millised peaksid olema tingimused kinnipidamiskohas?

Selleks, et hinnata, kas sind peetakse kinni vastavalt inimõiguste standarditele, peaksid tähelepanu pöörama nendele põhilistele tingimustele:

  • kas mehi ja naisi hoitakse eraldi (välja arvatud juhul, kui nad on perekond)?
  • kas sinu tuba on piisavalt suur seal elavate inimeste arvu kohta?
  • kas sinu tuba on puhas?
  • kas sinu toas on liiga palav või külm?
  • kas sul on voodi, madrats, tekk ja voodipesu?
  • kas sul on juurdepääs tualetile ja privaatsusele?
  • kas sul on regulaarne juurdepääs dušile ja hügieenivahenditele? 
  • kas sul on päeval päevavalgust ja valgustust pimedas?
  • kas sul on võimalik minna vähemalt kord päevas välja jalutama?
  • kas sulle antakse kolm korda päeva süüa ja piiramatu juurdepääs joogiveele?

Eestis reguleerib neid tingimusi siseministri määrused “Arestimaja sisekorraeeskiri” ja “Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskiri”.

Milliseid inimõigusrikkumisi võib esineda?

Ebasobivates tingimustes hoidmine võib olla väga alandav ja põhjustada füüsilisi ning psühholoogilisi kannatusi. Näiteks, kui sulle ei anta toitu või vett, sinu toas ei ole voodit või sinu tuba on väga räpane. Kui kannatad selliseid tingimusi pikemat aega või mitut neist samal ajal, võib selle tulemuseks olla inimõiguste rikkumine. Seda kutsutakse ebainimlikuks ja alandavaks kohtlemiseks.

Kuid väärkohtlemine peab ulatuma vähemalt minimaalse raskusastmeni. Hinnates seda, kas sind on hoitud ebainimlikes ja alandavates tingimustes, tuleb arvesse võtta selliseid faktoreid, nagu halbade tingimuste kestus, füüsilist ja psühholoogilist mõju, sinu vanust, sugu ja tervislikku seisundit. Palun loe rohkem selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud. 

Materjalid

Viimati uuendatud 01/03/2017