Kuidas tuleks sind kohelda kinnipidamiskohas?

Sinu kinnipidamise jooksul ei või valvurid ja kinnipidamiskoha juhatus kohelda sind ebainimlikul ja alandaval viisil ega sind piinata. See tähendab, et nad ei tohi sinu vastu kasutada liigset või mittevajalikku füüsilist jõudu. Nad ei tohi sind ka teistel viisidel alandada, nagu näiteks alandavat keelekasutust või karistusmeetodeid, mis ei ole seadusega lubatud. Nad peavad sind ka kaitsma, kui teised kinnipeetavad ahistavad sind füüsiliselt või mõnel muul viisil.

Erandid

Kui sa füüsiliselt ründad valvureid või teisi elanikke või kui sa ei järgi kinnipidamiskoha reegleid, on võimalik, et valvurid peavad kasutama füüsilist jõudu sinu ohjeldamiseks. Nad võivad seda teha ainult tagamaks, et järgid kinnipidamiskeskuse sisereegleid, ja et kaitsta sind, neid ennast ja teisi isikuid vigastuste eest. Kuid nad ei tohiks kasutada rohkem füüsilist jõudu, kui on vaja, et ohjeldada sind ja sundida sind oma kohustusi järgima. 

Isiku läbiotsimine

Teatud juhtudel võivad piirivalvetöötajad sind läbi otsida turvalisuse põhjustel. Seda peab tegema sinuga samas soost isik spetsiaalses toas. Sind ei tohi läbi otsida vaid selleks, et sind alandada.

Milliseid inimõigusrikkumisi võib esineda?

Ebainimlik ja alandav kohtlemine

Väärkohtlemisel kinnipidamiskohas võib olla tagajärjeks inimõiguste rikkumine, nagu näiteks ebainimlik ja alandav kohtlemine. Kinnipeetavana võid tunda end iseäranis haavatavana, kuna oled ametivõimude kontrolli all ja ei saa lahkuda. Kui sind sellises olukorras füüsiliselt väärkoheldakse, võib selle tagajärjeks olla mitte vaid füüsiline valu ja kannatus, vaid sel võib olla ka tõsine psühholoogiline mõju. 

Kuid mitte iga olukorra tagajärjeks ei ole inimõiguste rikkumine. Mõju, mida selline kohtlemine jätab sinu füüsilisele ja vaimsele seisundile peab jõudma teatud tõsiduse tasemele, et rikkuda sinu õigusi. Hinnates seda, kas sind on koheldud ebainimlikult ja alandavalt, tuleb arvesse võtta selliseid faktoreid nagu näiteks väärkohtlemise kestust, füüsilist ja psühholoogilist mõju, sinu vanust, sugu ja tervislikku seisundit. Selleks, et väärkohtlemise tagajärjeks oleks piinamine, peavad teod olema iseäranis tõsised ja julmad, et põhjustada tõsiseid kannatusi. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud. 

Õigus elule

Kui kinnipidamiskoha töötajate väärkohtlemise tulemusel kinnipeetav sureb, võib selle tagajärjeks olla õiguse elule rikkumine. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud. 

Materjalid

Viimati uuendatud 01/03/2017